Registrace z důvodu naplnění kapacity pozastavena. V případě vážného zájmu nás kontaktujte na emailu klusovas@seznam.cz

PODROBNÉ INFORMACE O TÁBOŘE NALEZNETE ZDE
Informace k placení:
Prosíme o zaplacení tábora nejpozději do 16. 6. 2019!!!
bankovní účet:      2900422056/2010 
variabilní symbol:    98DDMMRR (kdy D=den, M=měsíc a R=rok narození dítěte)
                                např. datum narození 16.1.1997 by vypadalo takto: 98160197
částka:                    950,-

                                  Z důvodu výrazného navýšení cen potravin jsme byli nuceni navýšit cenu tábora. Pokud by finance byly překážkou účasti dítěte na                                       táboře, prosíme, abyste nás o tom informovali. Vaši žádost o slevu zvážíme a v případě potřebnosti ji rádi vyhovíme.

                              
Můžete také přijít zaplatit osobně do kanceláře Sborového centra Hutník v Třinci v úředních hodinách:
          PONDĚLÍ:  09 - 12 hod.
          STŘEDA:   09 - 12 hod.   a    14 - 17 hod.
          PÁTEK:      09 - 12 hod.