VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT PŘED ZAČÁTKEM

 

1. V den nástupu musí každý účastník tábora přinést vyplněný Nástupní list dítěte na tábor (viz příloha1 ) spolu s průkazem zdravotní pojišťovny. Datum podpisu rodičem na prohlášení musí být shodný s dnem nástupu na tábor. V případě, že si formulář nemůžete vytisknout, vyzvedněte si jej, prosím, v kanceláři farního úřadu v úředních hodinách.

 

2. Chcete-li požádat svého zaměstnavatele o příspěvek na tábor, přijďte s vyplněným formulářem (viz  příloha2  ) do kanceláře farního úřadu v úředních hodinách pro jeho potvrzení.

 

3. Každý den se na táboře budou hrát různé americké sporty, proto doporučujeme, aby každý účastník tábora přišel vhodně oblečen. Sportovní aktivity budou probíhat také i v tělocvičně, ale softball a americký fotbal budeme hrát zásadně na hřišti - a zde hrozí ušpinění oblečení, proto doporučujeme nenosit značkové a jiné cenné oblečení. Pro ty, kdo o sporty nemají zájem, budou připraveny různé výtvarné aktivity, při kterých se také můžete ušpinit, proto na to myslete při výběru oblečení.

 

4. Každý účastník tábora musí mít své psací pomůcky a dvojí sportovní obuv - jednu vhodnou do tělocvičny a druhou pro sporty na venkovním hřišti. Ostatní věci potřebné pro výuku (jako např. složku, sešit) dostane každý od svého učitele na táboře.

 

5. Všechny ostatní potřebné informace o tom, co dalšího je třeba si přinést (např. plavky a jiné potřebné věci :) budou dostávat účastníci v průběhu tábora.